Kotao Junko Eurostar JK 28 – 60 kW

Toplovodni kotao Junko Eurostar predviđen je za loženje peletom, ali moguće je prebaciti na kruto gorivo, lož uljem ili plin. Sastoji se od kotla na drva Junko Euroline i pelet seta Eurostar. Namijenjen je grijanju obiteljskih kuća te manjih hala i postrojenja.
Prepoznatljiv je po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih materijala s jednostavnošću ugradnje i korištenja. Kada se koristi na drva regulacija gorenja se vrši preko kotlovske regulacije, a dobava zraka se regulira na osnovu temperature dimnih plinova i temperature kotla, što značajno utječe na stupanj iskorištenja kotla kada se kao energent koristi kruto gorivo. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ovaj kotao sigurnim i pouzdanim u radu.

Mogućnost jednostavne prilagodbe na druge energente kao drvo, ulje ili plin predstavlja posebnu vrijednost ovog kotla.

Kotao Junko Euroline 25 – 50 kW

Toplovodni kotao Junko Euroline predviđen je za loženje krutim gorivom, peletima, lož uljem ili plinom. Namijenjen je grijanju obiteljskih kuća te manjih hala i postrojenja.
Prepoznatljiv je po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih materijala s jednostavnošću ugradnje i korištenja. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ovaj kotao sigurnim i pouzdanim u radu.

Mogućnost jednostavne prilagodbe na druge energente kao pelet, ulje ili plin predstavlja posebnu vrijednost ovog kotla.

Izlaganje na sajmu u Gudovcu kod Bjelovara

Izlaganje na sajmu u Gudovcu kod Bjelovara

Prezentacija Junko – Fužina, Primorsko-goranska županija

Prezentacija Junko – Fužina, Primorsko-goranska županija

Nastavi čitati

Prezentacija – Plinex Slavonski Brod

Prezentacija Junko – Plinex, Slavonski Brod.

Prezentacija – Vitos, Varaždin

Prezentacija Junko programa – Vitos, Varaždin.

Prezentacija u prodajnom centru Mariterm

Prezentacija Junko programa u prodajnom centru Mariterm, Rijeka s jakim snagama iz marketinga Mariterm-a.


Nastavi čitati

Prezentacija u Tehničkoj školi – Zagreb

Prezentacija Junko programa u Tehničkoj školi Ruđer Bošković, Zagreb

Prezentacija – Interklima – Zagreb

Prezentacija Junko proizvoda – Interklima, Zagreb 2011.


Nastavi čitati

Prezentacija u Istarskoj županiji

Prezentacija Junko u trgovini Mariterm, Istarska županija.